Ανοιχτοί Ορίζοντες Σχετικά με εμάς

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ανοιχτοί Ορίζοντες- Το Παρεάκι» έχει ως σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία κάθε ηλικίας, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξή τους και γενικότερα τη βελτίωση ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ απευθύνεται σε άτομα με Νοητική Υστέρηση και συνοδές αναπηρίες- και επιδιώκει το σκοπό αυτό:

1) Με την προστατευμένη απασχόληση ΑμεΑ και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία ισότιμης μεταχείρισης στο μεγάλο αδιέξοδο της επαγγελματικής απασχόλησης τους μέσω της λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης εστιατορίου, αναψυχής καφετέρια, υπηρεσίες catering, την προώθηση παρασκευής εμπορίας βιολογικών τροφίμων και ποτών.

2) Με την παροχή διεξόδου από τα σύγχρονα προβλήματα με τη δημιουργική ενασχόληση των ΑμεΑ της περιοχής και την ανάδειξη δεξιοτήτων και ταλέντων τους μέσα από κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις και σεμινάρια (π.χ. ψυχαγωγία, περιηγήσεις, διοργανώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, εικαστικά , μουσική, θεατρικό παιχνίδι, κ.λ.π.).

3) Με δράσεις εκπαιδευτικού και κοινωνικού προσανατολισμού που στοχεύουν στην ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς της ζωής, στηριζόμενα στον εαυτό τους.

4) Με τη συνεχή υποστήριξη, στελέχωση και κατάρτιση της ΚΟΙΝΣΕΠ με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μελών της και των ωφελουμένων της.

5) Με το συντονισμό με το δίκτυο κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή και τους προμηθευτές για την προώθηση της απασχόλησης των ΑμεΑ στους χώρους τους ή τη συνεργασία τους με φορείς που απασχολούν Αμεα.

6) Με την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της τοπικής κοινωνίας των Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής- μέσα από αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες, σε πυρήνα κοινωνικής συνοχής σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας.

7) Με την δυνατότητα συνεργασίας με φορείς που λειτουργούν στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας ώστε να ενημερώνονται και να εκπαιδεύουν στους χώρους μας ωφελουμένούς τους σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της Κοιν.Σ.Επ. ή να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Κοιν.Σ.Επ., ώστε να ζήσουν από κοντά την εμπειρία του να είναι ενεργά μέλη της.

8) Με την προώθηση της συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα και εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να ενημερώνονται σε θέματα που αφορούν στην αλληλέγγυα οικονομία, την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, την πρακτική άσκηση φοιτητών κλπ.

9) Με τη συμμετοχή της ΚΟΙΝΣΕΠ σε άλλα μη κερδοσκοπικού κοινωνικού συνεταιρισμού νομικά πρόσωπα (ομοσπονδίες, ενώσεις κλπ.) με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προς υποβοήθηση του έργου του.

10) Mε την δημιουργία σε μόνιμη βάση διακρατικών συνεργασιών και την ανάπτυξη διακρατικών ανταλλαγών με αντίστοιχα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή και Κέντρα άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

11) Με τη προώθηση και εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων που θα χρηματοδοτούνται από εθνικά και διεθνή νομικά πρόσωπα, ιδρύματα και οργανισμούς, και θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη συνεργασίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Ελλάδας, με τις Βαλκανικές και Ανατολικές χώρες της Ευρώπης, τις άλλες Μεσογειακές, ως και με τις λοιπές αναπτυσσόμενες χώρες και περιοχές.

12) Με την αναζήτηση και παροχή αναπτυξιακής βοήθειας κάθε μορφής και χαρακτήρα σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.