Παραχώρηση για χρήση και λειτουργία του κυλικείου της πλατείας Παναγούλη

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίου Δημητρίου από όπου ξεκίνησε η ιστορία του Φορέα μας και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Ανοιχτοί Ορίζοντες – Το Παρεάκι” βάση της οποίας συμφωνείται η παραχώρηση για χρήση και λειτουργία του κυλικείου της πλατείας Παναγούλη.

Η παραχώρηση αυτή από την πλευρά του Δήμου Αγίου Δημητρίου, εναρμονίζεται απόλυτα με τη φιλοσοφία της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την επαγγελματική απασχόληση ευπαθών κοινωνικά ατόμων με νοητική στέρηση, προάγοντας την ισότιμη μεταχείριση, την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη.

Η δημιουργία της ΚΟΙΝ.Σ. ΕΠ «Ανοιχτοί Ορίζοντες- Το Παρεάκι» έχει ως σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία κάθε ηλικίας, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξή τους και γενικότερα τη βελτίωση ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους. Η ΚΟΙΝ.Σ. ΕΠ απευθύνεται σε άτομα με Νοητική Υστέρηση και έχει ως στόχο την προστατευμένη απασχόληση ΑμεΑ και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία ισότιμης μεταχείρισης στο μεγάλο αδιέξοδο της επαγγελματικής απασχόλησης τους μέσω: λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης εστιατορίου, αναψυχής καφετέριας, υπηρεσίες catering, προώθηση παρασκευής εμπορίας βιολογικών τροφίμων και ποτών.